Visie

Licht uit, spots aan, de zaal zindert van spanning, muziek doorboort de stilte en raakt je recht in het hart, op het podium barst het spektakel los. Als je ooit bij een echte muziektheatervoorstelling bent geweest ben je voor altijd verkocht. Dus toen wij van Ron Antens de vraag kregen of we hem als bestuur wilden ondersteunen bij het realiseren van een stichting voor muziektheater in Tilburg twijfelden we geen moment. Wij zijn overtuigd van de pracht van dit genre, en we zijn ervan overtuigd dat er behoefte is aan ondersteuning.

De pracht van muziektheater zit hem wat ons betreft vooral in de begeleiding van de zangers door een echt orkest, live gespeeld, met alle instrumentgroepen vertegenwoordigd. Dat is niet vanzelfsprekend meer in deze tijd, het live orkest is letterlijk een kostbaar goed geworden. Stichting Muziektheater Tilburg wil door haar inzet deze meerwaarde kunnen blijven bieden.

Tilburg is bij uitstek de plek waar onze stichting thuis hoort. De opleiding van amateurs en jonge talenten is hier optimaal, zij kunnen terecht van beginner tot professional. Er staat een dijk van een theater in het hart van de stad. De stad bulkt van het talent op het gebied van zang, dans, theater, regie, decorbouw, kostuumontwerp en muziek.

Statutaire doelstelling

Muziektheaterproducties bevorderen in de breedste zin van het woord. Hierbij hebben wij geen winstoogmerk. Dit willen we onder meer bereiken door:

  • Het stimuleren, promoten, produceren en/of uitvoeren van muziektheaterproducties;
  • Het beheren van aan haar daartoe ter beschikking gestelde gelden van overheidswege en/of gelden uit donaties, sponsoring en schenkingen.

Vermogen en beheer

Het vermogen en werkkapitaal van de stichting zal gevormd worden door:

  • Het stichtingkapitaal
  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Het bestuur is verplicht een transparante administratie te voeren, zodanig dat alle rechten en plichten van de stichting worden gekend. Middelen worden alleen ingezet ten behoeve van de doelstelling. Bij ontbinding van de stichting zullen eventuele positieve baten ten goede komen aan een soortgelijke, het algemeen nut beogende instelling.

ANBI

Stichting Muziektheater Tilburg heeft de ANBI-status voor culturele organisaties aangevraagd. Het bestuur krijgt geen geldelijke beloning en onderschrijft én volgt de Code Cultural Governance.

Contact over ANBI-status en/of sponsoring: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RSIN/fiscaal nummer/BSN: 8561.37.443
KVK 65499824

Voorzitter Cécile van Berkel
Vice-voorzitter Sandra Schollen
Penningmeester Jos van Gerven
Secretaris Margaret Landman
Algemeen bestuurslid Nathalie Nijs