Voorzitter Bert van Herreveld
Vice-voorzitter Sandra Schollen
Penningmeester Jos van Gerven
Algemeen bestuurslid Martijne van Dijk
Secretaris Manon Kolen
Algemeen bestuurslid Wilbert van Herwijnen